Kwaliteitskader

Kwaliteitskader: Onderwijs op afstand

Door het coronavirus zijn we nu in de situatie beland dat onze scholen gesloten zijn. Ook het aantal ziekmeldingen onder onze medewerkers neemt snel toe. Dit houdt dus in dat al onze leerlingen onderwijs op afstand moeten gaan krijgen Wij zullen niet in staat zijn om alle verloren onderwijstijd te kunnen compenseren. We richten ons de komende periode op het zo goed mogelijk bieden van onderwijs op afstand in de wetenschap dat de situatie iedere dag verandert en weer aanpassingen van ons vergt. We realiseren ons dat we ons in eerste instantie moeten focussen op onderhouden van lees-reken- en taalvaardigheden. Kortom: hoe zorgen we als Innoord ervoor dat we in de komende periode onderwijs blijven verzorgen voor onze leerlingen? Dit zijn richtlijnen, iedere school kan dit naar de eigen situatie aanpassen.

Hoe richten we op het gebied van onderwijs op afstand de volgende zaken in:

Organisatie:


  • Leerlingen in de bovenbouw zullen zoveel mogelijk werken met devices, hiervoor wordt een contract afgesloten met ouders

  • Alle leerlingen krijgen lesmateriaal aangeboden dit kan op papier zijn of digitaal

  • Alle leerlingen ontvangen inlogcodes om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving

  • Er wordt een afhaaldag ingericht zodat kinderen hun spullen kunnen ophalen

Communicatie en samenwerken

● Er is iedere dag een teamsessie (Google hangout) zodat de leerkrachten met elkaar in contact blijven zodat er afstemming kan plaatsvinden

● Als er kinderen op school moeten worden opgevangen dan gebeurt dit in shifts, rooster stelt de school zelf op.

● Er wordt een dagindeling aangereikt,die ervoor zorgt dat kinderen in een structuur komen en ouders weten wat er van hun kinderen wordt verwacht.

Rol leerkracht in verzorgen van thuisonderwijs:

● Leerkracht is dagelijks (maandag t/m vrijdag (8.00 - 16.00) bereikbaar voor zijn groep leerlingen (dus niet in het weekend)

● Leerkracht onderhoudt dagelijks contact met zijn groep via Google hangouts.

● Er is minimaal 1x in de week individueel contact (spreekuur) met leerling/ouder hetzij via chatsessie of telefonisch in kader van AVG, goede afspraken hierover maken

● Leerkracht zorgt voor een dag/weekplanning

● Leerkrachten monitoren de resultaten van leerlingen, dit kan digitaal en via telefonisch spreekuur en Google hangouts

Rol intern begeleider in het verzorgen van thuisonderwijs

● IB-er onderhoudt contact met leerkracht wat betreft leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

● IB-er onderhoudt contact met ouders met betrekking tot kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Software/methodes

● Er is voor iedere school ICT ondersteuning beschikbaar.

● Als er devices beschikbaar zijn dan krijgen leerlingen deze na ondertekening van contract mee naar huis

● Leerkracht zorgt voor inlogcodes voor de kinderen