Cloudwise

Thuis inloggen op Cool


Ouders met vragen over inloggen

Er komt veel op je af als ICT’er en leerkracht. Ook vanuit ouders. We merken dat zij ons inmiddels ook weten te vinden. Om onze lijnen zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor scholen, zullen we ouders vragen om contact op te nemen met de school zelf.

De vragen gaan veelal over het wijzigen van wachtwoorden voor hun kinderen. Dit kan de leerkracht van de groep eenvoudig zelf doen in het COOL portaal. We voorzien in zoveel mogelijk tools voor de leerkracht om zelf verder te kunnen. Heb je nog vragen over de wachtwoorden of andere zaken, dan kun je altijd bij ons terecht!

Cloudwise webinars

Lesgeven op afstand