Voor leerlingen

Deelnemen aan een Google Meet gesprek

Thuis inloggen in Cool

Opdrachtkaarten PO - Thuis inloggen in COOL

Werken in Classroom

Opdrachtkaarten PO - Google Classroom

Inloggen op je Gmail-account

Opdrachtkaarten VO - Gmail