Welkom op Innoordleertthuis.nl. Via deze site houden we u voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over hoe Innoord en haar scholen omgaan met onderwijs in de huidige covid-19-periode. In het menu bovenaan de pagina heeft u keuzes uit een aantal subpagina's:

  • Op Onderwijs op afstand leest u welke uitgangspunten Innoord hanteert om onderwijs op afstand te faciliteren.

  • Bij Leerzame activiteiten vindt u voorbeelden van leerzame activiteiten thuis.

  • Opvangmogelijkheden informeert u over de huidige noodopvang en bij

  • Handleidingen ziet u hoe u thuis samen met u kinderen kunt inloggen op de verschillende platforms die onze scholen hanteren

  • Privacy informeert u over de uitgangspunten en tips die wij hanteren bij onderwjis op afstand inzake privacy

Daarnaast maken we gebruik van informatie-links die verwijzen naar een bron die voortdurend actueel is (zoals rijksoverheid, rivm en PO-raad).

Op 13 augustus 2020 is onderstaande brief aan alle ouders/verzorgers van de Innoord-scholen verstuurd:

Geachte ouders/verzorgers,

Om te beginnen hoop ik dat u allen een ontspannen vakantie heeft gehad na het bijzondere schooljaar 2019-2020. Misschien hebben/heeft uw kind(eren) wel deelgenomen aan de eerste Zomerschool van Innoord?

In mijn brief van 3 juli aan u benoemde ik al dat na de zomer de situatie zeer waarschijnlijk hetzelfde zal zijn als voor de zomer. Inmiddels is duidelijk dat dit inderdaad zo is. Helaas nemen de besmettingen (ook in Amsterdam) toe en is het van belang dat we behoedzaam zijn en blijven. In dat verband vraag ik nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende.

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies.
Het kabinet heeft iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje reisadvies, voor rode landen geldt een negatief reisadvies.

Voor thuiskomst na vakantie in deze landen geldt een nadrukkelijk advies voor thuisquarantaine voor een periode van twee weken (veertien dagen).

Dit richt zich op ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen. Als dit op u (als ouder/verzorger) van toepassing is dan verzoeken wij u uw kind niet naar school te brengen en dit anders op te lossen.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Basisregels
Daarnaast blijft het belangrijk dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat we met klachten thuisblijven. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen in principe alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.

Uiteraard zijn de algemene richtlijnen van de RIVM nog steeds van kracht.Dat betekent:
- Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Iedereen wast vaak de handen.
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
- Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Schoolafspraken
De directeur van de school van uw kinderen informeert u over de specifieke situatie op school en de regels die in deze corona-periode van toepassing zijn.
Ik vraag u nadrukkelijk met deze afspraken rekening te houden.

Ventilatie
Natuurlijk heeft het onderwerp ventilatie en luchtkwaliteit op onze scholen ook onze aandacht.
In overleg met onze directeuren nemen we passende maatregelen.
Indien nodig, zullen zij u hierover informeren.
Ik wens u en uw kinderen een goede en gezonde start van het schooljaar!

Met hartelijke groeten,

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord.