Welkom op Innoordleertthuis.nl. Via deze site houden we u voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over hoe Innoord en haar scholen omgaan met onderwijs in de thuissituatie. In het menu bovenaan de pagina heeft u keuzes uit een aantal subpagina's:

  • Op Onderwijs op afstand leest u welke uitgangspunten Innoord hanteert om onderwijs op afstand te faciliteren.

  • Bij Leerzame activiteiten vindt u voorbeelden van leerzame activiteiten thuis.

  • Opvangmogelijkheden informeert u over de huidige noodopvang en bij

  • Handleidingen ziet u hoe u thuis samen met u kinderen kunt inloggen op de verschillende platforms die onze scholen hanteren

  • Privacy informeert u over de uitgangspunten en tips die wij hanteren bij onderwjis op afstand inzake privacy

Daarnaast maken we gebruik van informatie-links die verwijzen naar een bron die voortdurend actueel is (zoals rijksoverheid, rivm en PO-raad).

bericht van bestuurder Mirjam Leinders van 15 maart 2020:

Geachte ouders/ verzorgers,

In meerdere landen en ook in Nederland zijn of worden scholen gesloten. De Federatie Medische Specialisten roept op om alle scholen in Nederland te sluiten. Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/ verzorgers en van medewerkers op scholen staat voor ons voorop.

Steeds meer medewerkers en kinderen blijven thuis, enerzijds omdat ze zelf in de risicogroep zitten anderzijds omdat iemand op het thuisfront kwetsbaar is. Het wordt dan ook steeds moeilijker om het onderwijs op een verantwoorde manier te organiseren. En gelijktijdig neemt de maatschappelijke onrust toe en is het van groot belang dat er voor onze medewerkers en ouders/ verzorgers duidelijkheid komt.

Vandaag is er een spoedberaad geweest van het Breed Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Amsterdam waarin nagenoeg alle bestuurders van onze scholen aanwezig waren. In overgrote meerderheid hebben deze bestuurders besloten dat de Amsterdamse basisscholen voor tenminste de komende drie weken gesloten zullen zijn (tot en met 6 april, naschrift: inmiddels 28 april, zie veelgestelde vragen over coranavirus en het onderwijs). De komende weken zullen de scholen gebruiken om scenario’s uit te werken voor het geval een langere sluiting noodzakelijk blijkt te zijn. Ook specifiek voor de kinderen in groep 8, die bezig zijn met de overgang van PO naar VO zullen er passende arrangementen worden getroffen.

De Amsterdamse scholen voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/ verzorgers werkzaam zijn in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen. De school van uw kind zal met u in overleg treden of uw specifieke situatie vraagt om te bezien of dit voor u geldt.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus. Natuurlijk vraagt dit improvisatie van ons allemaal en zal er de komende dagen een aantal zaken anders gaan dan gepland. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij de directeur van de school van uw kinderen.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord.